Szkoła nauki jazdy Łukasz

Polecane przez nas linki

www.prawojazdy.com.pl
sprawdź się jako kierowca!
testy i symulacje

www.naukajazdy.com.pl
ogólnopolska baza ośrodków
szkolenia

www.prawko.com.pl
wszystko o prawie jazdy

Warunki

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zapisać się na kurs prawa jazdy?
  • posiadanie dowodu osobistego lub ważnego paszportu
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (tak zwane psychotesty) Dotyczy kat C,C+E,D,
  • fotografia w formacie dowodowym 3,5 x 4,5 cm, lewy profil z widocznym lewym uchem
  • Osoba wyposażona w w/w dokumenty musi zgłosić się do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta gdzie jest zameldowana (lub zamieszkuje w przypadku braku meldunku) by uzyskać PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCE (PKK). Dopiero teraz można rozpocząć rzeczywiste szkolenie! Przydatne informacje: Prawo jazdy kat B można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia pod warunkiem uzyskania zgody rodziców bądź opiekunów prawnych. W tym celu po PKK do wydziału komunikacji trzeba zgłosić się z jednym z rodziców bądź opiekunów prawnych.


Droga do prawa jazdy

  • zgłoszenie się do naszego ośrodka w celu uzyskania dokładnych informacji wypełnienia wniosku, odebrania GRATISOWYCH materiałów szkoleniowych.
  • wykonanie badań lekarskich w naszym ośrodku
  • odbycie szkolenia podstawowego - teoria + praktyka
  • zaliczenie egzaminu wewnętrznego
  • zgłoszenie się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu rejestracji na egzamin,

Cennik egzaminów

kategoria pełna opłata teoretyczny praktyczny
AM 170,00 30,00 140,00
A,A1,A2 210,00 30,00 180,00
B 170,00 30,00 140,00
B1 200,00 30,00 170,00
B+E 200,00 --- 200,00
C,D 230,00 30,00 200,00
C+E 245,00 --- 245,00
Podstawa: Dz.U poz. 78 z dnia 16.01.2013r. z późniejszymi zmianami.

Opłaty - za egzamin należy wnosić w kasie WORD lub na konto:

Bank Pekao S.A.
nr konta 85 1240 4357 1111 0010 5238 3187
lub
Bank Zachodni WBK S.A. IIV Oddział Katowice
nr konta 73 1500 1139 1211 3001 4269 0000